Du må ha JavaScript
Nokre område og tenester krev JavaScript. Denne nettlesaren støttar ikkje JavaScript, eller skript blir blokkerte.
Sjå i den nettbaserte hjelpa for nettlesaren for å finne ut om han støttar JavaScript, eller for å tillate skript.