Wymagany jest język JavaScript
Niektóre witryny i usługi wymagają obsługi języka JavaScript. Ta przeglądarka sieci Web nie obsługuje języka JavaScript lub skrypty są blokowane.
Aby dowiedzieć się, czy przeglądarka obsługuje język JavaScript, lub zezwolić na uruchamianie skryptów, zajrzyj do pomocy online przeglądarki.