ต้องใช้ JavaScript
บางเว็บไซต์และบางบริการต้องใช้ JavaScript แต่เว็บเบราว์เซอร์นี้ไม่สนับสนุน JavaScript หรือสคริปต์ถูกบล็อก
เมื่อต้องการทราบว่าเบราว์เซอร์ของคุณสนับสนุน JavaScript หรือไม่ หรือต้องการอนุญาตให้สคริปต์ทำงาน ให้ดูที่วิธีใช้แบบออนไลน์ของเบราว์เซอร์