Tài khoản Microsoft
Tạo một tài khoản
Bạn có thể sử dụng địa chỉ email bất kỳ làm tên người dùng cho tài khoản Microsoft mới của mình, bao gồm các địa chỉ từ Outlook.com, Yahoo! hoặc Gmail. Nếu bạn đã đăng nhập vào một Windows PC, máy tính bảng hoặc điện thoại, Xbox Live, Outlook.com hoặc OneDrive, hãy sử dụng tài khoản đó để đăng nhập.