Tài khoản Microsoft
Tạo một tài khoản
Nếu bạn đã đăng nhập vào một Windows PC, máy tính bảng, hoặc điện thoại, Xbox Live, Outlook.com, hoặc OneDrive khác, hãy sử dụng địa chỉ email đó để đăng nhập. Nếu không, tạo một địa chỉ email Outlook.com mới.